Polityka prywatności

Sekcja 1 – Przetwarzanie Twoich danych

Podczas dokonywania zakupu w naszym sklepie, gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię, adres i adres e-mail. Podczas odwiedzania naszego sklepu automatycznie otrzymujemy również adres protokołu internetowego (IP) Twojego komputera, co pozwala nam uzyskać informacje pomagające nam zrozumieć Twoją przeglądarkę i system operacyjny.

Marketing e-mailowy (jeśli dotyczy): Za Twoją zgodą możemy wysyłać Ci e-maile dotyczące naszego sklepu, nowych produktów i innych aktualizacji.

Sekcja 2 – Zgoda

Jak uzyskujesz moją zgodę?

Gdy podajesz nam swoje dane osobowe w celu dokonania transakcji, zweryfikowania karty kredytowej, złożenia zamówienia, dostarczenia towaru lub zwrotu zakupu, zakładamy, że wyrażasz zgodę na ich zbieranie i wykorzystywanie wyłącznie w tym konkretnym celu. Jeśli prosimy o Twoje dane osobowe w celu wtórnym, na przykład w celach marketingowych, będziemy Cię bezpośrednio pytać o wyrażenie zgody lub zapewnimy możliwość odmowy.

Jak mogę wycofać swoją zgodę?

Jeśli po wyrażeniu zgody zmienisz zdanie, możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na kontaktowanie się z Tobą, a także na dalsze zbieranie, wykorzystywanie lub ujawnianie Twoich informacji. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem support@sivicia.com lub napisz do nas na adres:

Sekcja 3 – Ujawnienie

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy zobowiązani do tego na mocy prawa lub jeśli naruszasz nasze Warunki korzystania.

Sekcja 4 – Shopify

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Dostarczają nam platformę handlu elektronicznego online, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług. Twoje dane są przechowywane przez przechowywanie danych Shopify, bazy danych i ogólną aplikację Shopify. Przechowują Twoje dane na bezpiecznym serwerze za zaporą ogniową.

Płatność:

Jeśli wybierzesz bezpośrednią bramkę płatności do dokonania zakupu, Shopify przechowuje Twoje dane karty kredytowej. Są one szyfrowane zgodnie z normą Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Dane dotyczące transakcji zakupu są przechowywane tylko przez czas konieczny do zakończenia transakcji zakupu. Po tym czasie informacje dotyczące transakcji zakupu są usuwane.

Wszystkie bezpośrednie bramki płatności przestrzegają standardów ustalonych przez PCI-DSS, zarządzane przez PCI Security Standards Council, które stanowią wspólne działanie takich marek jak Visa, Mastercard, American Express i Discover.

Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o karcie kredytowej przez nasz sklep i dostawców usług.

Aby uzyskać więcej informacji, możesz również zapoznać się z Warunkami korzystania (sivicia.com) lub Oświadczeniem o prywatności (sivicia.com) Shopify.

Sekcja 5 – Usługi stron trzecich

W przypadku ogólnym dostawcy usług stron trzecich, których używamy, będą oni gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, które nam dostarczają. Jednak niektórzy dostawcy usług stron trzecich, takich jak bramki płatności i inni procesorzy transakcji płatniczych, posiadają własne polityki prywatności dotyczące informacji, które musimy dostarczyć im w związku z transakcjami związanych z Twoimi zakupami.

Dla tych dostawców zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności, abyś mógł zrozumieć sposób postępowania z Twoimi danymi osobowymi.

W szczególności pamiętaj, że niektórzy dostawcy mogą mieć siedziby lub obiekty znajdujące się w innej jurysdykcji niż Ty lub my. Jeśli więc zdecydujesz się dokonać transakcji, która wymaga usług dostawcy usługi stron trzecich, Twoje informacje mogą podlegać przepisom prawym jurysdykcji, w której znajduje się dostawca usługi lub jego obiekty.

Na przykład, jeśli mieszkasz w Kanadzie i Twoja transakcja jest przetwarzana przez bramkę płatności zlokalizowaną w Stanach Zjednoczonych, Twoje dane osobowe wykorzystane do zrealizowania tej transakcji mogą podlegać ujawnieniu na mocy amerykańskiej ustawy, w tym Patriot Act.

Opuszczając naszą stronę sklepu lub zostając przekierowanym na stronę lub aplikację stron trzecich, nie podlegasz już tej Polityce prywatności ani Warunkom korzystania naszej witryny.

Sekcja 6 – Bezpieczeństwo

W celu ochrony Twoich danych osobowych podejmujemy rozsądne środki ostrożności i stosujemy najlepsze praktyki branżowe, aby zapewnić, że nie zostaną one nieodpowiednio utracone, wykorzystane, ujawnione, zmienione lub zniszczone.

Sekcja 7 – Wiek zgody

Korzystając z tej witryny, oświadczasz, że masz co najmniej pełnoletniość w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej witryny przez Twoje nieletnie osoby zależne.

Sekcja 8 – Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie, dlatego prosimy o jej regularne sprawdzanie. Zmiany i wyjaśnienia będą obowiązywać od razu po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w tej polityce, poinformujemy Cię tutaj o jej aktualizacji, abyś był świadomy, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób ich używamy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, używamy i/lub ujawniamy te informacje.