Regulamin

Warunki dla sivicia.com

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez sivicia.com. Na całej stronie, terminy „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do sivicia.com. sivicia.com udostępnia Tobie, jako użytkownikowi, wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie internetowej, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad, polityk i powiadomień określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub dokonując zakupu, korzystasz z naszej „Usługi” i zgadzasz się być związany następującymi warunkami i zasadami („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowymi warunkami i politykami odnoszącymi się do nich i/lub dostępnymi za pośrednictwem hiperłączy. Niniejsze Warunki świadczenia usług dotyczą wszystkich użytkowników strony internetowej, w tym, bez ograniczeń, użytkowników przeglądarek, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub twórców treści.

Przed korzystaniem z naszej strony internetowej lub dokonaniem zakupu, proszę uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Korzystając z dowolnej części strony lub dokonując zakupu, zgadzasz się być związany niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Jeżeli nie zgadzasz się na wszystkie warunki i zasady niniejszej umowy, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej ani z żadnych usług. Jeżeli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Warunki świadczenia usług dotyczą wszystkich nowych funkcji lub narzędzi dodanych do obecnego sklepu. Możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług, zamieszczając aktualizacje i/lub zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się ze zmianami. Kontynuowanie korzystania z naszej strony internetowej lub uzyskanie do niej dostępu po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub dokonując zakupu, korzystasz z naszej „Usługi” i zgadzasz się być związany następującymi warunkami i zasadami.

(„Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowymi warunkami i politykami odnoszącymi się do nich i/lub dostępnymi za pośrednictwem hiperłączy. Niniejsze Warunki świadczenia usług dotyczą wszystkich użytkowników strony internetowej, w tym, bez ograniczeń, użytkowników przeglądarek, dostawców, klientów, sprzedawców i/lub twórców treści.

Przed korzystaniem z naszej strony internetowej lub dokonaniem zakupu, proszę uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Korzystając z dowolnej części strony lub dokonując zakupu, zgadzasz się być związany niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Jeżeli nie zgadzasz się na wszystkie warunki i zasady niniejszej umowy, nie możesz korzystać z naszej strony internetowej ani z żadnych usług. Jeżeli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Warunki świadczenia usług dotyczą wszystkich nowych funkcji lub narzędzi dodanych do obecnego sklepu. Możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług, zamieszczając aktualizacje i/lub zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się ze zmianami. Kontynuowanie korzystania z naszej strony internetowej lub uzyskanie do niej dostępu po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Nie wolno jej reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać w żadnym celu komercyjnym bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony sivicia.com.

Naruszanie lub złamanie któregokolwiek z warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie Twojego dostępu do naszej strony internetowej oraz wszelkich usług oferowanych przez sivicia.com.

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualność informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Jednakże, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki w treści. Sivicia.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści na stronie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Sivicia.com nie ma obowiązku aktualizowania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Oświadczasz, że korzystasz z naszej strony internetowej na własne ryzyko i akceptujesz, że sivicia.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z takiego korzystania z naszej strony internetowej.

W przypadku pytań dotyczących niniejszych Warunków świadczenia usług prosimy o kontakt z nami.